Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon suorittaminen ei edellytä koulunkäyntiä, sen voi suorittaa jokainen jolla on vaadittava ammattitaito. Ammattitaito osoitetaan näytöillä, jotka voi antaa Karkussa. Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista maksaa 450€/ tutkinnon osa.

Uudet tutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2012. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (3.1. Erä- ja luonto-opastaminen) sekä neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Eräkarkussa valinnaiset tutkinnon osat voi valita seuraavista (numerointi tutkinnon perusteista):


3.2 Luonnossa liikkumisen opastaminen
3.5 Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen
3.6 Luonnontuntemukseen perustuva opastaminen
3.7 Erä- ja maastoruokapalveluiden järjestäminen
3.8 Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen
3.9 Erityisosaamiseen perustuva luonto-opastaminen
3.11 Erityisryhmien opastaminen luonnossa
3.12 Metsästysoppaana toimiminen
3.13 Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
3.14 Tutkinnon osa muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Valtakunnallinen tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.